Select Page

Изложба со пејсажите на Томо Владимирски
Напис
Автор: В.Д.

Објавен во Вест, Скопје
16.11.2004

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата