Select Page

Изложба слика г. Методија Лепавца – Лемето у Скопљу
Осврт

Аутор: Мих. Шојлевић

 

Луч – Месечни часопис за културна, економска и социјална питања, Скопље, год. I, број 2-3

Јули – август 1937

 

PDF srb