Select Page

Изложба Николе Мартиноског у Скопљу

Осврт

Аутор: Н. Аџем

Луч – Месечни часопис за културна, економска и социјална питања, Скопље, год. II, број 1-2

Јануар – фебруар 1938

 

Осврт: PDF sr