Select Page

Изложба на завршени студенти од ФЛУ
Групна изложба

Учесници: Андреевска Нарциса, Андреевски Сергеј, Дакиќ Ранко, Ѓорѓиев Станко, Иванов Никола, Исаиловски Димче, Јакуп Хајро, Лешкова Марина, Манески Томе, Несторовски-Кинез Ратко, Пандов Слободан, Рамиќевиќ Исмет, Соколовски Славчо, Томиќ Радевска Дијана, Шуловиќ Соња, Шумковски Јован

Ликовен салон на ДЛУМ и ДЛУПУМ
Отворање: 15 јуни 1987

 

Каталог: PDF mk