Select Page

Изложба г. Томе Владимировића
Осврт (самосталнa изложбa Томе Владимировића у Клубу пријатеља Француске, Скопље, октобар 1937)
Аутор: С(лијепчевић) П(еро)
Јужни преглед бр.10, стр. 387-388, Скопље
Октобар 1937

 

Осврт: PDF sr

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)


>>> Линк до изложбата