Select Page

Игор Тошевски: Цртежи / Igor Toševski: Drawings
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

 

Музеј на град Скопје / Museum of  the City of Skopje

Отворање: 5 мај 1994 / Opening: 5 May 1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

Покана / Invitation : PDF mk

 

>>>  Линк до рецензијата на Небојша Вилиќ

>>>  Линк до освртот на Н. Јаконов