Select Page

Игор Митриќески / Igor Mitrikeski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Владимир Величковски / Text: Vladimir Velickovski

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Септември 2002 / September 2002

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)