Select Page

Ивановски Методија – Менде

Самостојна изложба

Текст: Љубен Пауновски

Уметничка галерија, Куманово

19.04. – 06.05.1989

 

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk