Select Page

Ибрахим Беди: Интервенции во простор

Самостојна изложба

 

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје

09.05.1991

 

 

Каталог: PDF mk

Покана (Мајски изложби на млади 1991): PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)