Select Page

Зошто не Музеј на солидарноста?
Напис

Автор: Р. Кузмановски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.12.1965

 

Напис: PDF mk