Select Page

Зоран Јакимовски / Zoran Jakimovski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Владимир Величковски / Tekst: Vladimir Velickovski

Куманово и Вараждин / Kumanovo and Varazdin
1985

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng