Select Page

Зоран Јакимовски
Самостална изложба

Текст: Јасмина Туторов

Савремена галерија, Зрењанин
Октобар 2000

 

Каталог: PDF sr

 

(Од архивата на Христова Лиљана)