Select Page

(Зло) употреба на човекот
Писмо од Стручниот колегиум на Музејот на Современата уметност од Скопје по повод коментарот на Владимир Георгиевски  „Кому му е потребен „шпанскиот“ енформел?“, објавен во Нова Македонија на 4 јуни 1983

Објавено во Нова Македонија, Скопје
11.06.1983

 

Писмо: PDF mk

 

>>> Линк до коментарот на Владимир Георгиевски

>>> Линк до коментарот од рубриката Културен живот на Нова Македонија

>>> Линк до изложбата