Select Page

Зденко Бужек
Самостојна изложба

Текст: Александра Зиноски

Културно – информативен центар, Скопје
12 – 25.10.1995

 

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)