Select Page

Збирка на Радмила и Мирослав Скаловски
Самостојна изложба

Томислав Гиевски (акварели од збирката на Радмила и Мирослав Скаловски)

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје
21 – 31 мај 1984

 

Каталог: PDF mk