Select Page

Збирка на Радмила и Мирослав Скаловски
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје

28 јуни – 12 јули 1983

 

Застапени автори: Белогаски Љубомир, Владимирски Томо, Караџа Киро, Коџоман Вангел, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Мартиноски Никола, Пандилов Аврамовски Димитар, Поповиќ Цицо Василије, Поповски Богоја, Тодоровски Димо

Каталог: PDF mk