Select Page

…за една друга иднина на уметноста…
Програмска структура на Сорос Центарот за современи уметности – Скопје, Македонија, за 1998 година

 

Сорос Центар за современи уметности – Скопје

1998

 

PDF mk