Select Page

Затворениот свет на интимата и солидни навестувања
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Салон на ДЛУМ, Скопје, декември 1979)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Разгледи бр. 2/3 (стр.285), Скопје

Февруари – март 1980

 

Осврт: PDF mk