Select Page

Задржани ритми
Интервју со Петар Хаџи Бошков

Автор: О.Сп.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.04.1969

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата