Select Page

Забелешки за работата на една комисија
Реакција за изложбата на современа македонска уметност во Белград во февруари 1969
Автор: Паскал Гилевски; изјави: Драган Попоски Дада, Александар Ристески, Борис Николоски
Објавена во Вечер, Скопје
04.01.1969

 

Текст: PDF mk