Select Page

Жарко Башески / Zharko Basheski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Конча Пиркоска / Text: Koncha Pirkoska

Национална галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / National Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
29 мај 1997 / 29 May 1997

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)