Select Page

Единствен и во борењето и во акварелот

Интервју со Ристо Таков

Автор: Јелена Димовска

Теа модерна, стр. 34-35

05.09.2007

 

Интервју: PDF mk