Select Page

Еден творец едно дело: Петар Хаџи Бошков
Напис (интервју со Петар Хаџи Бошков)

Автор: К. Ч.

Објавен во Нова Македонија, Скопје (прилог „Починка”)
10.11.1973

 

Напис: PDF mk