Select Page

Драган Попоски – Дада / Dragan Poposki – Dada
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје / International Art Gallery – Stobi, Skopje
11.12.1993 – 05.01.1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски