Select Page

ДЛУМ ’72
Групна изложба

Уметничка галерија, Скопје
Ноември – декември 1972

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Анастасов Родољуб, Апостолска Мира, Атанасовски Гарски Тане, Беќаровски Насо, Василев Васил, Василевски Стефан, Величковски Владимир, Видимче Пецо, Гавровски Ангеле, Георгиевски Петар, Глигорова Суза Илинка, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Ивановски Карадаре Александар, Ивановски Менде Методија, Караџа Киро, Кастрати Адем, Кондовски Димитар, Конески Бранко, Коџоман Вангел, Крмов Томислав, Крстевски Ѓорѓи, Куноски Спасе, Лафазановски Илија, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Мијакоски Ристо, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Николовски Петар Пере, Николоски Борис, Павловски Таки, Папазоски Благоја, Перчинков Душан, Петров Ангел, Петров Борис, Поповски Богоја, Реџаи Исени, Ристески Александар, Саревски Живко, Сотировски Душко, Спасеноски Лазар, Спировска Мира Мирослава, Спироски Перо, Стефанов Златко, Стојановски Душко, Стојчевски Димитар, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Траиковски Борислав, Трајановски Димитар, Филиповски Александар, Хаџи Митров Зафир, Чушков Благој, Шемов Симон, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk