Select Page

ДЛУМ Цртеж ’78
Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (7 – 25 декември 1978)

Уметничка галерија, Куманово (27.12.1978 – 10.01.1979)

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Ставре, Анѓушев Пано, Атанасовски Гарски Тане, Бошковски Т. Јозо, Веинер Камил, Велков Иван, Гавровски Ангеле, Гегоски Кирил, Георгиевски Владимир, Димчевски Ѓорѓи, Зафирова Сузана, Ивановски Ангеле, Ивановски Карадаре Александар, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Жарко, Конески Бранко, Корубин Рубенс, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Милош, Кузмановски Павле, Малиданов Димитар, Маневски Стефан, Милјаноски Доне, Павловски Таки, Пенушлиски Илија, Петров Ангел, Петров Јован, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Филиповски Ацо, Цапев Горѓи, Шемов Симон

Каталог: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до написот во Нова Македонија