Select Page

Изложба на Димче Коцо
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија – Скопје
29 декември 1968 – 15 јануари 1969

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до интервјуто на О. Сп.