Select Page

Димитар Христов / Dimitar Hristov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Иванчо Талевски / Text: Ivanco Talevski

Организација: ДЛУБ

2010 (?)

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)