Select Page

Димитар Стојчевски / Dimitar Stojcevski
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Текст: Владимир Величковски / Text: Vladimir Velickovski

 

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Април 2001 / April 2001

 

Каталог / Katalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)