Select Page

Димитар Стојчевски 
Ретроспективна изложба
Текст: Владимир Величковски (извадок од предговорот од 2001, Музеј на град Скопје)
ЛУ Градски музеј, Крива Паланка
5 јануари 2016

 

Каталог: PDF mk