Select Page

Денови на македонскиот видео-арт
Изложба и работилница
Текст: Катица Трајковска

Галерија „Мијачки зографи“ , Скопје
Октомври – ноември 1993

 

Учесници: Миле Гроздановски, Венцислав Војданоски, Драган Абјаниќ, Иван Чунихин, Венко Цветков, Јане Петковски, Патрик Заноли, Александар Станковски, Христо Попоучев, Златко Трајковски, Љубиша Ивановски, Вана Урошевиќ, Стојан Стојаноски, Петре Николоски

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)