Select Page

Делчо Михајлов / Delco Mihajlov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам / Art Gallery Skopje – Daut Pasin Hamam
Јуни 1993 / June 1993

 

Текст: Анте Поповски / Text: Ante Popovski

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng