Select Page

Дак Џан Квак / Duck Jun Kwak
Самостојна изложбa / Solo exhibition

Текст: Љубица Дамјановска / Text: Ljubica Damjanovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary art, Skopje
05.04 – 05.05.1983

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

 

>>> Линк до написот на Софија Ѓуровска