Select Page

Цртежи на ликовната група 77
Групна изложба (6та изложба на групата)

Учсници: Кочевски Димитар – Мичо, Кочовски Илија и Свето Манев
Текст: Лилјана Христова

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (отворање: 4 мај 1981);
Уметничка галерија, Куманово (отворање: 12 јуни 1981)

 

Каталог: PDF mk

Покана [Куманово]: PDF mk