Select Page

Група 77
Изложба
Димитар Кочевски – Мичо, Илија Кочовски, Свето Манев
Текстови: Лиљана Христова

Уметничка галерија, Битола
2001 (?)

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)