Select Page

Група Шемпас

Групна изложба

Учесници: Петар Хаџи Бошков, Душан Перчинков, Томо Шијак, Драган Мојовиќ, Предраг Нешковиќ, Иво Фришчиќ

Музеј на современата уметност, Скопје

08 -30.11.1978

 

Плакат: PDF mk