Select Page

Груб и дилетантски проект – „Скопје 2014“
Критика на „Скопје 2014″
Автор: Владимир Величковски

Слободен печат
29 јули 2017

 

PDF mk

(Реакција на Сафет Ахмети: „За усулот и доблеста”)