Select Page

Графики од “Тамаринд” – понови литографии
Групна изложба

Текст: Марџори Девон, МаЛин Вилсон

Организација: Уметничка галерија, Скопје и Американски центар, Скопје

1985 (?)

 

Каталог: PDF mk