Select Page

Градот ќе негува посебен пиетет кон скулптурата
Напис
Автор: Ивана Тасев ; изјави: Елизабета Канческа Милевска, Елена Дуковска, Дарко Дуковски, Искра Димитрова, Ристо Станковски, Димитар Филиповски, Златан Трајков, Наташа Божарова
Објавен во Теа модерна, Скопје
02.07.2008

 

Напис: PDF mk