Select Page

Горјан Ѓорѓиев / Gorjan Gjorgjiev
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Интернационална уметничка галерија – Стоби, Скопје / International Art Gallery – Stobi, Skopje
1994

 

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)