Select Page

Стилски вежби
Самостојна изложба
Глигор Чемерски
Текст: Викторија Васева Димеска, Глигор Чемерски

Галерија „Стоби”, Скопје
8 – 22 октомври 1994

 

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)