Select Page

Глигор Васков / Gligor Vaskov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Чифте амам, Национална галерија на Македонија, Скопје / Chifte Hamam, National Gallery of Macedonia, Skopje
2009

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng