Select Page

Гледиште од маргините
Самостојна изложба

Давор Тоциновски

Текст: Нада Пешева

Музеј на град Скопје – Графичко студио

2004

 

Каталог: PDF mk/eng