Select Page

Ганевски Никола – Нино / Ganevski Nikola – Nino
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Никола Ганевски Нино / Text: Nikola Ganevski Nino

Културно – информативен центар, Скопје / Cultural Information Center, Skopje
02.09.1999

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)