Select Page

Враќање на доблеста на старите мајстори
Напис
Автор: С. Ѓуровска; изјави: Паскал Гилевски, Драган Бошнакоски, Коле Манев

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.02.1999

 

Напис: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата