Select Page

Во Крушево по подолга пауза: Одново отворена галеријата на Мартиноски
Напис
Автор: А. Димитроски: изјави: Клементина Хаџи-Лега

Објавен во Нова Македонија, Скопје
16.04.1982

 

Напис: PDF mk