Select Page

Во градот на Илинден 1903: Споменикот „Илинден“-грандиозно дело
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Дамјан Жерновски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
02.08.1974

 

Напис: PDF mk