Select Page

Внатрешни траги / Inner Traces
Самостојна изложба
Ана Лазаревска

Културен центар „Кула“, Скопје
04.11.2014

 

Кураторка: Бојана Јанева-Шемова

Текст преземен од веб страната на „Кула”: PDF mk

Фото галерија ☟