Select Page

Владимир Плавевски: Театарска фотографија
Самостојна изложба

 

 

 

Дом на културата, Битола
13 – 22.09.2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)