Select Page

Владимир Георгиевски

2000 години од христијанството

Текст: Владимир Георгиевски

МАНУ Скопје

Декември 2001 – јануари 2002

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)